onsdag 17 juni 2009

Egypten med i Madridsystemet

Egypten har ratificerat Protokollet i det s.k. Madridsystemet för internationella varumärkesregistreringar. Det innebär att man nu kan designera Egypten vid en internationell varumärkesansökan.

Madridprotokollet i Egypten kommer äga giltighet från och med den 3 september 2009.

Antalet länder som är anslutna till Madridsystemet är 83.

Källa: WIPO

http://www.varumarkesombudet.se