fredag 12 juni 2009

Statliga och internationella beteckningar!

Pariskonventionen är ett av de första immaterialrättsliga traktaten inom området och undertecknades i Paris 1883 och omfattar idag 173 länder.

Artikel 6ter i Pariskonventionen föreskriver ett förbudet för allmänheten att varumärkesskydda statliga symboler, officiella kännetecken och emblem. Endast "behöriga organ" såsom stater, officiella organisationer och dess likar kan varumärkesskydda sådana symboler.

Den svenska Varumärkeslagen föreskriver ett liknande förbud där det sägs att "ett varumärke inte får registreras om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen". Jfr 14§ 1 st. VmL.

F.o.m den 31 mars 2009 publiceras dessa rättigheter elektroniskt i den s.k. “6ter Express” databasen.

Nedan anges några exempel på symboler som omfattas Artikel 6ter och som publicerats i den nya databasen;