tisdag 9 juni 2009

Stockholms Tingsrätt angående frågan om jäv:

Pirate Bay-domaren Tomas Norström var inte jävig. Det anser Stockholms Tingsrätt i ett yttrande till hovrätten som utreder om rättegången ska tas om på grund av jäv.

Försvarsadvokat Peter Althin framhåller att yttrande inte är så konstigt; "Det hade varit märkligt om tingsrätten jävade ut sig själv".