tisdag 24 mars 2015

Cambodia ansluter sig till det internationella varumärkessystemet

Från och med den 5 juni 2015 är det möjligt att söka internationellt varumärkesskydd i Camobida via det internationella varumärkessystemet kallat Madridsystemet (Madridprotokollet).

Vill du ha hjälp att ansöka om internationellt varumärkesskydd? Vi hjälper dig med din varumärkesregistrering. Kontakta oss här.

Källa: INFORMATION NOTICE NO. 6/2015, WIPO.

fredag 6 mars 2015

Till skillnad från tingsrätten anser nu hovrätten att Swedish Matchs snusdosa med nedsänkt lock åtnjuter varumärkesskydd på grund av omfattande användning

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och anser att Swedish Matchs snusdosa med nedsänkt lock har förvärvad särskiljningsförmåga och att det tredimensionella varumärket därför inte skall hävas utan åtnjuter varumärkesskydd. Hovrätten anser nämligen, till skillnad från tingsrätten, att en betydande del av snuskonsumenterna, när ansökan om registrering gjordes 2004, ansåg att snusdosor utformade på detta sätt kom från samma företag.

Ett danskt bolag som bland annat sålt snusdosor med ett liknande utseende förbjuds nu vid vite att fortsätta med saluförandet då hovrätten anser att försäljningen av liknande snusdoser med nedsänkt lock utgör varumärkesintrång. Dessutom förpliktas det danska bolaget att ersätta Swedish Match för utnyttjandet av varumärket samt för ytterligare skada.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke? Vi hjälper till med både med att registrera varumärke och varumärkesintrång. Kontakta oss.

Rättfallsnr: T 768-14
Källa: Blendow Lexnova