onsdag 21 oktober 2015

Att använda någon annans efternamn som varumärke i näringsverksamhet anses inte medföra nackdel för bäraren av efternamnet i lagens mening

En person invände mot registrering av det svenska varumärket SAILON då hen bland annat ansåg att kännetecknet var ägnat att uppfattas som personens eget efternamn Sailon och att det var skadligt om namnet missbrukades. Personen ansåg vidare att hen besvärades av att innehavaren av det yngre varumärket använder SAILON som kännetecken i sin näringsverksamhet och särskilt betonat användningen av beteckningen för olika festliga kringarrangemang i samband med båtuthyrning och båtkryssningar. 

Både Patent- och registreringsverket samt Patentbesvärsrätten avslog invändningen respektive överklagan eftersom endast den omständigheten att innehavaren använder det yngre varumärket i näringsverksamhet inte anses medföra nackdel för bäraren av efternamnet i lagens mening.

Vill du ha hjälpe att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig med allt som rör ditt varumärkesskydd.

Rättsfall: Patentbesvärsrätten nr 14-140
Källa: Blendow Lexnova

torsdag 8 oktober 2015

ABSOLUT VODKA stämmer städföretag för varumärkesintrång - inte ok att använda ABSOLUT RENT

The Absolut Company, innehar det registrerade varumärket ABSOLUT VODKA och har nu stämt en städfirma i Johanneshov på grund av att de använder det oregistrerade varumärket ABSOLUT RENT. Städfirman har enligt uppgift använt märket sedan 1989. Sprittillverkaren anser dock att städfirman gjort sig skyldig till varumärkesintrång då de använder ett förväxlingsbart varumärke i sin verksamhet och de vill därför förbjuda städfirman att använda ordet ABSOLUT RENT och Absolut Rent städservice i Huddinge AB.

Då städbolaget avvisade sprittillverkarens erbjudande om 50 000 kr för att byta namn har nu The Absolut Company gått vidare och stämt städbolaget för varumärkesintrång. Utöver att förbjuda städbolaget att inte använda märkena vill de att firmaregistreringen hävs och att städfirman betalar rättegångskostnaderna.

Vi på Varumärkesombudet tycker att det skall bli intressant att följa ärendet och avvaktar tingsrättens dom, samtidigt som vi ställer oss undrande till The Absolut Company:s inställning till att stämma ett städbolag för varumärkesintrång. Har de verkligen inget annat för sig?

Källa: DN.se http://www.dn.se/sthlm/stadfirma-stamd-av-sprittillverkare-jag-ger-mig-absolut-inte/