onsdag 21 oktober 2015

Att använda någon annans efternamn som varumärke i näringsverksamhet anses inte medföra nackdel för bäraren av efternamnet i lagens mening

En person invände mot registrering av det svenska varumärket SAILON då hen bland annat ansåg att kännetecknet var ägnat att uppfattas som personens eget efternamn Sailon och att det var skadligt om namnet missbrukades. Personen ansåg vidare att hen besvärades av att innehavaren av det yngre varumärket använder SAILON som kännetecken i sin näringsverksamhet och särskilt betonat användningen av beteckningen för olika festliga kringarrangemang i samband med båtuthyrning och båtkryssningar. 

Både Patent- och registreringsverket samt Patentbesvärsrätten avslog invändningen respektive överklagan eftersom endast den omständigheten att innehavaren använder det yngre varumärket i näringsverksamhet inte anses medföra nackdel för bäraren av efternamnet i lagens mening.

Vill du ha hjälpe att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig med allt som rör ditt varumärkesskydd.

Rättsfall: Patentbesvärsrätten nr 14-140
Källa: Blendow Lexnova