onsdag 30 mars 2011

STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET - varumärke ej registrerbart

Enligt ett nyligen avgjort mål i Patentbesvärsrätten går varumärke STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET inte att varumärkesregistrera.

Skälet är att varumärket saknar särskiljningsförmåga, d.v.s. att varumärket beskriver de varor och tjänster varumärket är skyddat för.

Inte heller ansåg domstolen att varumärket hade förvärvad särskiljningsförmåga, d.v.s. att varumärket använts i sådan omfattning att varumärket kommit att uppfattats som ett varumärke för sökta tjänster och därmed förvärvat för varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Patentbesvärsrätten ansåg också att det inte gick att godkänna en ändring av varumärket till FRIA UNIVERSITET STOCKHOLM eftersom det skulle medföra att varumärkets helhetsintryck skulle ändras så att ändringen inte inryms i vad som ursprungligen ansökts.

Källa: Blenow Lexnova

Rättfallsnr. PBR 09-189.

Varumärke: STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET

tisdag 22 mars 2011

Stackars varumärke - Brio blöder

Brio har visat röda förlustsiffror varje år. Trots att företaget Proventus köpte in sig redan 2004 och pumpat in många miljoner har företaget inte lyckats vända kurs.

Många tror att det har med konkurrensen från datorer och tv-spel att göra. Men Dag Ivarsson, del av grundarfamiljen Ivarsson, menar på att marknaden för träleksaker snarare växt och att det i stället var lågpriskonkurrensen som satte varumärket BRIO i svårigheter.

Tyvärr har ägarna inte varit tillräcklig bra på att kapitalisera det mycket starka varumärke som varumärket BRIO utgör.

Då Proventus äger mer än 90 procent av Brio vill de påkalla en tvångsinlösen av alla aktier och avnotera Brio från Nordic Growth Market.

Vi hoppas på att varumärket BRIO hjälper till att förbättra siffrorna och att Brio fortsätter att göra produkter av hög kvalité.

Källa: Sydsvenskan, 11 mars 2011.

tisdag 15 mars 2011

Gucci fick slutligen sitt varumärke GG registrerat i Sverige

Det italienska modehuset Gucci ville i Sverige registrera varumärket GG. Patent- och registreringsverket sade nej med anledning av att de ansåg varumärket vara förväxlingsbart med den svenska firmaregistreringen GG Sömnadsindusti.

Patentbesvärsrätten ändrade inte beslutet och Gucci överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock inte att det förelåg förväxling mellan varumärket och firman.

Domstolen ansåg dels att bokstavskombinationen GG i firmanamnet hade ett begränsat skyddsomfång, dels att Guccis märke innehöll figurativa inslag. På så sätt skiljde sig varumärket från firmanamnet.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: HVD 2561--2562-09

måndag 7 mars 2011

Varumärke upphävt p.g.a. tidigare firmanamn

Ärendet gällde en invändning gjord av München Bryggeriet AB mot varumärke nr. 396347 MÜNCHENBRYGGERIET, registrerat för uppförande/anläggande av byggnationer i klass 37 samt inhysning till kortvarigt boende i klass 43.

München Bryggeriet AB ansåg att varumärket skulle hävas eftersom de var förväxlingsbart med firman MÜNCHEN-BRYGGERIET AB som registrerats den 2 juni 1995 med verksamhet för tillverkning och marknadsföring av öl, äga och förvalta fastigheter, anordna mässor, konferenser och fester samt idka därmed förenlig näringsverksamhet.

Patent- och registreringsverket (PRV) fann att det förelåg känneteckenslikhet mellan märken. PRV ansåg också att det förelåg viss tjänsteslagslikhet mellan varumärkets "inhysning till kortvarigt boende" och firmans verksamhet avseende "konferenser, fester och därmed förenlig verksamhet". Anledningen därtill var att PRV ansåg att det är vanligt att konferensanläggningar erbjuder kortvarigt boende.

Efter en sammantagen bedömning fann PRV att det förelåg förväxlingsbarhet och att varumärket skulle upphävas.

Patentbersvärsrätten fastställde PRV:s beslut.

Källa: Blendow Lexnova

Rättfallsnr: PBR 09-267

Efternamn av icke folkbokförd inget hinder

Patent- och registreringsverket sade nej till tre personer som ville byta efternamn till Deboni, De Boni alternativt de Boni.

Anledningen till avslaget var att efternamnen kunde förväxlas med det befintliga efternamnet De Boni, vilket bärs av en svensk medborgare boende i Schweiz och att de kunde förväxlas med den registrerade firman Deboni AB.

Patentbesvärsrätten avslog överklagan men konstaterade samtidigt att eftersom efternamnet De Boni inte längre bärs av någon i Sverige folkbokförd person förelåg inget hinder att godkänna namnen av det skälet.

Däremot ansåg domstolen att efternamn innehållande prefixet inte enligt praxis är lämpliga som nybildade efternamn i Sverige. Hinder förelåg därför mot att godkänna efternamnet De Boni respektive de Boni.

Domstolen höll också med Patent- och registreringsverket och konstaterade att det sökta efternamnet Deboni lätt kunde förväxla med den registrerade firman Deboni AB.

Överklagan avslogs därmed enligt ovan angivna grunder.

Källa: Blendow Lexnova

Rättfallsnr: PBR 09-106

onsdag 2 mars 2011

Inte marknadsföring att peka ut företag som lurendrejare

Företaget Vektorgrafik Stockholm AB som designar webbplatser åt företag fick inte betalt för bland annat beställda hemsidor av det thailändska företaget Krabi Garden Resort. Då skapade det svenska företaget två hemsidor där man angav att Krabi Garden Resort inte fullgjort sina åtaganden och var en oseriös aktör.

Den svenska samarbetspartnern till Krabi Garden Resort, Homeinvest, stämde Vektorgrafik Stockholm AB och ville förbjuda dem från att använda hemsidorna, alternativt att använda nämnda påståenden.

Frågan i domstol var därför i fall dylika påståenden kunde utgöra marknadsföring i lagens mening.

Marknadsdomstolen ansåg att de aktuella nedvärderande påståendena kunnat nås av potentiella kunder till Homeinvest. Men då Vektorgrafik sysslar med webbplatser och inte med den thailändska fastighetsmarknaden fann Marknadsdomstolen att uppgifterna inte främjar en avsättning eller tillgång till Vektorgrafiks produkter. Eftersom påståendena enbart tar sikte på Krabi Garden Resorts beteende och inte berör Vektorgrafiks verksamhet eller produkter kunde påståendena inte anses utgöra marknadsföring i lagens mening.

Marknadsdomstolen avvisade därmed talan och förpliktigade Homeinvest att ersätta Vektorgrafiks rättegångskostnader om 99 200 kronor.

Källa: Blendow Lexnova. Rättfallsnr. MD 2011:4.