måndag 31 oktober 2011

Nättidningen IT 24 om varför man skall skydda sitt varumärke

Många gånger har vi skrivit om att det är viktigt att registrera sitt varumärke. Även nättidningen IT24 har en artikel om varför varumärkesskydd är bra.

Kortfattat kan man säga att du med ett varumärkesskydd säkrar möjligheten att sälja dina varor och tjänster under märket. Det är inte uppskattat att behöva byta ut domännamn, marknadsföringsmaterial och annonser om du släppt en vara under ett varumärke och det visar sig att någon annan har ett liknande varumärke.

Registrera därför ditt varumärke!

tisdag 18 oktober 2011

Praktikplats som kontorist hos Varumärkesombudet

PRAKTIK/Kontorist

Arbetsgivare:
Vamo Varumärkesombudet
Nordostpassagen 54
Kungsportsplatsen 1
413 11 GÖTEBORG

Tel 0739-813445
info@varumarkesombudet.se
http://www.varumarkesombudet.se

Arbetsplatsen belägen i Göteborgs.
Varumärkesombudet är en juristfirma som hjälper små och medelstora företag med det juridiska skyddet av varumärken och domännamn.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattas av administration och marknadsföringsarbete.
Arbetsuppgifterna varierar och är lättbegripliga. Exempelvis skall information letas
fram och föras in i olika arbetsdokument, mailutskick, kundenkäter skall tas fram
och nyhetsbrev skall skapas.

Utbildning/Erfarenhet:
Bra på att organisera, administrera och ta egna initiativ. Självgående.
Varaktighet Tidsbegränsad

Arbetstid/Varaktighet:
Heltid
Praktik 1-6 månader.
Oavlönad praktik

Kontaktperson: Maite Eriksson, info@varumarkesombudet.se

Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Den 16 december 2011 kommer Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) från 2006 att träda i kraft i Sverige.

Det övergripande syftet med konventionen är att harmonisera formaliabestämmelser och att främja förenklade handläggningsrutiner.

Källa: Lagrådsremiss, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, Stockholm den 28 januari 2010

söndag 16 oktober 2011

Maite föreläser för Göteborgs Uppfinnarförening om varumärkesskydd

Onsdagen den 19 oktober kl. 18.30 föreläser varumärkesjuristen Maite Eriksson för Göteborgs Uppfinnarförening på Lindholmen Science Park i Göteborg.

"Jättekul! Jag ser verkligen fram emot det", säger Maite.

Under kvällen kommer tips och råd ges när du som uppfinnare skall kommersialisera din idé under ett namn - ditt varumärke!

Efter kvällens slut kommer vi att summera det viktigaste som sades och intressanta frågor kommer att tas upp på vår blogg.

tisdag 11 oktober 2011

Sony:s handkontroll kunde inte varumärkesregistreras

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för registrering av ett tredimensionellt varumärke av handkontrollen till Playstation 2 med märket SONY.

PRV avslog ansökan och sökanden överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR.)

PBR framhöll att handkontrollen visserligen skiljde sig något från andra handkontroller men att utformningen ändå inte var tillräckligt särskiljande. Detta trots att varumärkesansökan innehöll varumärket SONY. Överklagan avslogs därför och det tredimensionella varumärket kunde inte registreras.

Rättfallsnr: PBR 09-282
Källa: Blendow Lexnova

söndag 9 oktober 2011

Elektroniska marknadsplatsers ansvar i förhållande till varumärkesintrång

Företaget L'Oréal stämde Ebay för varumärkesintrång i High Court of Justice i England. Anledningen till stämningen var bland annat att L'Oréals varor sålts på sajten samt att Ebay använt L'Oréals varumärken i sökord på Google samt att förpackningen till vissa varor hade tagits bort.

High Court of Justice sökte vägledning hos EU- domstolen och bad domstolen om ett förhandsavgörande i ett antal frågor.

EU-domstolen svarade i det nyligen avgjorde fallet att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig försäljning, försäljningserbjudande samt reklam av varor via en elektroniska försäljningsplats om det inte finns något medgivande från varumärkesinnehavarens sida att sälja varor som inte tidigare sålts inom Europeiska unionen.

Att skicka ut varuprover till återförsäljare innebär inte att dessa förts ut på marknaden.

EU-domstolen svarade också att en varumärkesinnehavare får motsätta sig att återförsäljaren avlägsnar varans förpackning om det medför att information om ansvarig person för produkten då saknas eller att det skadar varans image.

Dessutom ansåg domstolen att en varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att använda vissa sökord för varor som gör det svårt för konsumenten att veta varifrån varan härrör.

Rättfallsnr: C-324/09
Källa: Blendow Lexnova