söndag 9 oktober 2011

Elektroniska marknadsplatsers ansvar i förhållande till varumärkesintrång

Företaget L'Oréal stämde Ebay för varumärkesintrång i High Court of Justice i England. Anledningen till stämningen var bland annat att L'Oréals varor sålts på sajten samt att Ebay använt L'Oréals varumärken i sökord på Google samt att förpackningen till vissa varor hade tagits bort.

High Court of Justice sökte vägledning hos EU- domstolen och bad domstolen om ett förhandsavgörande i ett antal frågor.

EU-domstolen svarade i det nyligen avgjorde fallet att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig försäljning, försäljningserbjudande samt reklam av varor via en elektroniska försäljningsplats om det inte finns något medgivande från varumärkesinnehavarens sida att sälja varor som inte tidigare sålts inom Europeiska unionen.

Att skicka ut varuprover till återförsäljare innebär inte att dessa förts ut på marknaden.

EU-domstolen svarade också att en varumärkesinnehavare får motsätta sig att återförsäljaren avlägsnar varans förpackning om det medför att information om ansvarig person för produkten då saknas eller att det skadar varans image.

Dessutom ansåg domstolen att en varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att använda vissa sökord för varor som gör det svårt för konsumenten att veta varifrån varan härrör.

Rättfallsnr: C-324/09
Källa: Blendow Lexnova