tisdag 18 oktober 2011

Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Den 16 december 2011 kommer Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) från 2006 att träda i kraft i Sverige.

Det övergripande syftet med konventionen är att harmonisera formaliabestämmelser och att främja förenklade handläggningsrutiner.

Källa: Lagrådsremiss, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, Stockholm den 28 januari 2010