fredag 23 december 2011

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

onsdag 21 december 2011

Skydlighet att lämna ut viss information vid sannolikt varumärkesintrång

Företaget FANN är innehavare av varumärket IN-DRÄN vilket avser en infiltrationsmodul.

Företaget Terana är återförsäljare av infiltrationsmodulen.

FANN stämde Terana för varumärkesintrång då de använt varumärket på fakturor och följesedlar på infiltrationsmoduler av annat ursprung. Fann yrkade dessutom att domstolen skulle förplikta Terana att informera FANN om ursprung och distributionssätt av dessa infiltrationsmoduler.

Domstolen beslutade att Terana skulle utge information till FANN. Informationen som Terana skulle utge gällde namn och adress till den som tillverkat modulerna, namn och adress till de kunder som köpt modulerna, uppgift om hur många moduler som tillverkats, beställts eller sålts, samt uppgift om inköps- och försäljningspris för modulerna.

Skälet till beslutet grundade sig på varumärkeslagens bestämmelse (9 kap. 1 § varumärkeslagen 2010:1877) att om en sökande visar sannolika skäl för att någon har gjort ett varumärkesintrång, får domstolen vid vite besluta att någon ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande).  Ett sådant informationsföreläggande får endast meddelas om informationen kan antas underlätta utredning av ett intrång som avser varorna eller tjänsterna.

Rättfallsnr: Högsta domstolen Ö 5717-10
Källa: Blendow Lexnova

tisdag 20 december 2011

Itrims slogan "MAT, MOTION OCH MOTIVATION" kunde inte varumärkesregistreras

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för registrering av varumärket MAT, MOTION OCH MOTIVATION från Itrim Sverige AB. Slagordet var sökt för bland annat måltidsersättningsprodukter för viktminskning i form av vitaminer och näringspreparat samt rådgivningstjänster inom bland annat motion, friskvård och viktminskning.

PRV ansåg att sloganen inte kunde varumärkesregistreras eftersom varumärket saknade särskiljningsförmåga. Itrim ansåg däremot att det sökta varumärket var tillräckligt särskiljande och överklagade beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR).

Itrim tillade vid överklagan att varumärket ska uppfattas som en slogan för bolagets verksamhet avsedd att verka som ett utrop för deras säregna metod som ska få in deras kunder i en sundare livsstil.

PBR ansåg att även om inte ordkombinationen i sig är direkt beskrivande för de varor och tjänster som varumärkesansökan avsåg så har deras målgrupp anledning att uppfatta märkesorden som ett allmänt påstående samt förknippa det med de sökta varorna och tjänsterna. Ordkombinationen ansågs därmed inte ägnad att uppfattas som ett varumärke och saknade av den anledningen särskiljningsförmåga. PBR biföll inte överklagandet och Itrims slogan kunde inte varumärkesregistreras.

Rättsfallsnr: PBR 11-070
Källa: Blendow Lexnova
Skrivet av: Leona Moini

fredag 16 december 2011

Maite i Bonniers Nya Affärer varför man skall söka varumärkesskydd i tid!

Maite intervjuas i Bonnierföretagets nya tidning Nya Affärer om varför det är så viktigt för företag att söka varumärkesskydd i tid.

"Med ett skyddat varumärke får ingen ta ett namn som ens liknar ditt. Det är också ett krav för att du ska kunna licensiera ut din produkt eller tjänst. Men många små och medelstora företag avvaktar, trots att skydd leder till bättre affärer".

Läs hela artikeln här!

onsdag 14 december 2011

Vår kund APPLAND går live!

Idag går vår kund APPLAND live!

Så här beskriver de sig själva:

"Appland är en marknadsplats för svenska Android-appar, ett komplement till Android Market. Alla appar är kvalitetskontrollerade så du kan känna dig trygg när du laddar ner den till din telefon. Appland innehåller både gratis- och betalappar. Väljer du att köpa en app så läggs kostnaden på din mobilräkning eller dras från ditt kontantkort, du behöver alltså inte registrera dig eller använda kreditkort. För att kunna ladda ner gratis- eller betalappar måste du först installera Appland i din smartphone. Det gör du genom att gå in på www.appland.se och ange ditt mobilnummer".

Vi önskar lycka till och bästa framgångar!

Telenors julfilm - ett sätt att få uppmärksamhet?

Telenors julfilm som liknar Coca-Colas julreklam är ett aktuellt exempel på hur gerillamarknadsföring kan slå snett för ett varumärke.

Julfilmen har väckt starka känslor hos konsumenterna och gett upphov till många artiklar och ännu fler diskussioner.

Frågan nu är hur stor skada varumärket Telenor har tagit med tanke på att majoriteten av rösterna som gjort sig hörda inte är till deras fördel. Att först lägga miljonbelopp på att ta fram en julfilm för att sedan stoppa den och blixtproducera en ny reklamfilm kan ifrågasättas.

Telenor säger till sitt försvar att de hade hoppats på att Coca-Cola skulle bli smickrade och att kampanjen skulle öka deras försäljning. Läskjätten kontrade med att koppla in sina jurister.

Skrivet av: Leona Moini

måndag 12 december 2011

Lancômes varumärkesregistrering ACNO FOCUS stoppades av varumärket FOCUS

Till OHIM (den europeiska varumärkesmyndigheten) inkom en varumärkesansökan från Lancôme parfums et beauté & Cie för varumärket ACNO FOCUS för bland annat kosmetika i klass 3.

Det tyska företaget Focus Magazin Verlag GmbH invände mot registreringen av gemenskapsansökan och framhöll att det var förväxlingsbart med deras tyska varumärkesregistrering FOCUS, även det registrerat för kosmetika.

EU-domstolen (även kallad Tribunalen) ansåg att det förelåg både fonetisk och begreppsmässig likhet mellan märkena och att varorna var identiska. Eftersom både märkena var lika och varorna identiska förelåg det förväxlingsrisk mellan de motstående varumärkena. Överklagan avslogs därför och märket registrerades inte.

Rättfallsnummer: EU-domstolen T-466/08
Källa: Blendow Lexnova

onsdag 7 december 2011

Vår nya fina hemsida på plats!

Efter mycket hårt arbete har vi äntligen fått vår nya fina hemsida på plats.

Det återstår dock en hel del saker att göra. Exempelvis måste en del länkar rättas till och lite annat smått & gott.

Kom gärna med tips och kommentarer!

/Maite

tisdag 6 december 2011

10:e editionen av Niceklassificeringen

Från och med den 1 januari 2012 kommer den tionde upplagan av Niceklassificeringen att träda i kraft.

Den tionde editionen av Niceklassificeringen innebär en stor förbättring inom klassningsområdet.

De ändringar som kan nämnas är bland annat ett förtydligande gällande leasing och hyrköp.

Leasing på engelska betyder endast uthyrning och inte hyrköp som den svenska betydelsen innebär. Av det följer att uthyrningsverksamhet klassas efter varan medan hyrköp går i klass 36.

Andra förändringar är att deodoranter för djur nu går i klass 3 och att s.k. room fragrancing preparations (doftoljor, aromlampor, rumssprayer) går i klass 3 så länge de är till för att dofta gott. Är de däremot till för att neutralisera lukter hamnar varorna i klass 5.

Ytterligare en förändring är att kosttillskott hamnar i klass 5 och att ett förtydligande sker av klass 9.

Även återförsäljartjänster av tjänster i klass 35 kommer att accepteras.

Dessutom är det sista gången upplagan kommer ut i tryckt form. Därefter skall klassificeringen gå att ladda ner online.

fredag 2 december 2011

Varumärket NIRWANA för choklad hindrades av firman Restaurang Nirvana

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket NIRWANA för choklad i klass 30.

Eftersom det redan fanns en firma vid namn Restaurang Nirvana Handelsbolag, registrerat för restaurangverksamhet samt import och export av kryddor, avslog PRV varumärkesansökan.

Sökanden överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR) men även PBR avslog varumärkesansökan på grund av förväxlingsrisk mellan varumärkena.

PBR ansåg nämligen att varumärkena liknade varandra samt att varan choklad och tjänsten restaurangverksamhet var av liknande slag. Som skäl för varu- och tjänsteslagslikheten angav PBR följande;

"En vara, i det här fallet choklad, och en tjänst, här restaurangverksamhet och import och export av kryddor, är inte av samma art. Däremot kan en restaurangtjänst ha samma avsedda ändamål som chokladprodukten, nämligen, att erbjuda köparen något ätbart. De aktuella produkterna kan även komplettera varandra, genom att en restaurang kan tillverka och erbjuda choklad, framförallt som efterrätt. Det är därför inte uteslutet att allmänheten kan uppfatta ett kommersiellt samband mellan den som tillverkar och erbjuder choklad och den som tillhandahåller en restaurangtjänst. Det föreligger därför en viss likhet mellan choklad i klass 30 och tjänsten restaurangverksamhet".

PBR avslog därmed varumärkesansökan för märket NIRWANA.

Rättfallsnr: PBR 10-215

Källa: Blendow Lexnova