måndag 12 december 2011

Lancômes varumärkesregistrering ACNO FOCUS stoppades av varumärket FOCUS

Till OHIM (den europeiska varumärkesmyndigheten) inkom en varumärkesansökan från Lancôme parfums et beauté & Cie för varumärket ACNO FOCUS för bland annat kosmetika i klass 3.

Det tyska företaget Focus Magazin Verlag GmbH invände mot registreringen av gemenskapsansökan och framhöll att det var förväxlingsbart med deras tyska varumärkesregistrering FOCUS, även det registrerat för kosmetika.

EU-domstolen (även kallad Tribunalen) ansåg att det förelåg både fonetisk och begreppsmässig likhet mellan märkena och att varorna var identiska. Eftersom både märkena var lika och varorna identiska förelåg det förväxlingsrisk mellan de motstående varumärkena. Överklagan avslogs därför och märket registrerades inte.

Rättfallsnummer: EU-domstolen T-466/08
Källa: Blendow Lexnova