tisdag 20 december 2011

Itrims slogan "MAT, MOTION OCH MOTIVATION" kunde inte varumärkesregistreras

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för registrering av varumärket MAT, MOTION OCH MOTIVATION från Itrim Sverige AB. Slagordet var sökt för bland annat måltidsersättningsprodukter för viktminskning i form av vitaminer och näringspreparat samt rådgivningstjänster inom bland annat motion, friskvård och viktminskning.

PRV ansåg att sloganen inte kunde varumärkesregistreras eftersom varumärket saknade särskiljningsförmåga. Itrim ansåg däremot att det sökta varumärket var tillräckligt särskiljande och överklagade beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR).

Itrim tillade vid överklagan att varumärket ska uppfattas som en slogan för bolagets verksamhet avsedd att verka som ett utrop för deras säregna metod som ska få in deras kunder i en sundare livsstil.

PBR ansåg att även om inte ordkombinationen i sig är direkt beskrivande för de varor och tjänster som varumärkesansökan avsåg så har deras målgrupp anledning att uppfatta märkesorden som ett allmänt påstående samt förknippa det med de sökta varorna och tjänsterna. Ordkombinationen ansågs därmed inte ägnad att uppfattas som ett varumärke och saknade av den anledningen särskiljningsförmåga. PBR biföll inte överklagandet och Itrims slogan kunde inte varumärkesregistreras.

Rättsfallsnr: PBR 11-070
Källa: Blendow Lexnova
Skrivet av: Leona Moini