fredag 16 december 2011

Maite i Bonniers Nya Affärer varför man skall söka varumärkesskydd i tid!

Maite intervjuas i Bonnierföretagets nya tidning Nya Affärer om varför det är så viktigt för företag att söka varumärkesskydd i tid.

"Med ett skyddat varumärke får ingen ta ett namn som ens liknar ditt. Det är också ett krav för att du ska kunna licensiera ut din produkt eller tjänst. Men många små och medelstora företag avvaktar, trots att skydd leder till bättre affärer".

Läs hela artikeln här!