fredag 2 december 2011

Varumärket NIRWANA för choklad hindrades av firman Restaurang Nirvana

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket NIRWANA för choklad i klass 30.

Eftersom det redan fanns en firma vid namn Restaurang Nirvana Handelsbolag, registrerat för restaurangverksamhet samt import och export av kryddor, avslog PRV varumärkesansökan.

Sökanden överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR) men även PBR avslog varumärkesansökan på grund av förväxlingsrisk mellan varumärkena.

PBR ansåg nämligen att varumärkena liknade varandra samt att varan choklad och tjänsten restaurangverksamhet var av liknande slag. Som skäl för varu- och tjänsteslagslikheten angav PBR följande;

"En vara, i det här fallet choklad, och en tjänst, här restaurangverksamhet och import och export av kryddor, är inte av samma art. Däremot kan en restaurangtjänst ha samma avsedda ändamål som chokladprodukten, nämligen, att erbjuda köparen något ätbart. De aktuella produkterna kan även komplettera varandra, genom att en restaurang kan tillverka och erbjuda choklad, framförallt som efterrätt. Det är därför inte uteslutet att allmänheten kan uppfatta ett kommersiellt samband mellan den som tillverkar och erbjuder choklad och den som tillhandahåller en restaurangtjänst. Det föreligger därför en viss likhet mellan choklad i klass 30 och tjänsten restaurangverksamhet".

PBR avslog därmed varumärkesansökan för märket NIRWANA.

Rättfallsnr: PBR 10-215

Källa: Blendow Lexnova