torsdag 20 februari 2014

Campingföretaget på Öland fick inte rätt till domännamnet bödacamping.se

Campingföretaget, KronoCamping Öland Aktiebolag ("KronoCamping"), driver sedan år 1994 campingverksamhet på Öland vid Böda Sand.

2003 registrerade KronoCamping domännamnet bodasand.se och fick figurvarumärket BÖDA CAMPING registrerat 2012.

Den 23 december 2007 registrerade bolaget Name Navigation AB ("domännamnsinnehavaren") domännamnet bodacamping.se och den 3 oktober 2012 registrerades bödacamping.se.

KronoCamping ansökte hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) om alternativt tvistlösningsförfarande (s.k. ATF) och yrkade att domännamnen skulle överföras till dem.

För att ett domännamn skall överföras från innehavaren till den part som gör gällande överföring måste tre krav vara uppfyllda.

För det första måste Sökanden (d.v.s. den som ansöker om alternativt tvistlösningsförfarande) ha en rättighet med rättsgrund i Sverige, t.ex. registrerat varumärke eller firma. För det andra skall domännamnsinnehavaren inte ha rätt eller berättigat intresse till domännamnet. För det tredje skall domännamnsinnehavaren handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet.


Tvistlösarna anförde att KronoCamping hade rätt till ett varumärke skyddat i Sverige genom registrering sedan slutet av 2012. Första kravet var därmed uppfyllt.

KronoCamping hade dock inte skickat varningsbrev till domännamnsinnehavaren eller på annat sätt förklarat för domännamnsinnehavaren att användningen av domännamnet innebar intrång i deras skyddade varumärke.

Tvistlösarna anförde (sid. 4 i beslutet):

"Registreringen av figurvarumärket BÖDA CAMPING, som skedde i december 2012, omnämns inte i det e-mail som Sökanden skickar till Innehavaren den 23 september 2013, bara att Böda Camping är välkänt i Sverige och att det även ”figurerat i flera år i TV”.

Tvistlösarna ansåg alltså att ett sådant e-post meddelande som var skickat inte kunde betraktas som ett varningsbrev och efter vad som framkommit var det inte visat att det tredje kravet var uppfyllt.

Tvistlösarna framför vidare (samma sida):

"Under dessa förhållanden är det inte visat att vare sig registreringen av eller användningen av dessa domännamn har skett i ond tro hos Innehavaren".

Eftersom tredje kravet inte var uppfyllt fanns det ingen anledning för tvistlösarna att gå vidare och undersöka huruvida andra kravet var uppfyllt.

Domännamnsinnehavaren fick således behålla domännamnen.

Mina kommentarer:
Det här beslutet visa att stor omsorg bör läggas vid utformning av varningsbrev. Är du osäker bör du alltid kontakta ett ombud.

Behöver du hjälp med alternativt tvistlösningsförfarande?

Vi hjälper dig både med ATF (tvistlösning för .se domäner) och UDRP (tvistlösning för exempelvis .com domäner). Kontakta oss här.

Rättsfall: ATF, Ärendenr. 717 (Beslut 2014-02-07)

Källa: Blendow Lexnova

fredag 14 februari 2014

Danska patent- och varumärkesmyndigheten erbjuder marknadsplats för köp och sälj av immateriella rättigheter

Den danska patent- och varumärkesmyndigheten erbjuder marknadsplats för köp och sälj av immateriella rättigheter, så som varumärken och patent, på IP Marketplace.

Så här skriver Patent- och registreringsverket om sajten;

"Den danska patentmyndigheten, Patent- og varemærkestyrelsen, har drivit tjänsten IP Marketplace sedan 2007 och nu är den nyligen översatt till engelska och gjorts tillgänglig för en större målgrupp. På IP Marketplace kan du annonsera dina patent, patentansökningar, bruksmönster, design och varumärken – så kallade immaterialrätter – till försäljning eller licensiering. Du kan också använda IP Marketplace när du söker efter rättigheter att köpa eller licensiera, eller när du söker efter partners för innovationsprojekt som bygger på patenterbar kunskap. IP Marketplace är gratis för både köpare och säljare."

Källa: PRVBloggen

torsdag 6 februari 2014

"Skydda ditt företag mot bedragare" är titeln på mycket bra information från .SE

Stiftelsen för internetinfrastruktur ansvarar för den svenska toppdomänen .SE och har sammanställt mycket bra informationen bland annat om nätfiffel, bluffaktuor och vilseledande försäljning.

Du hittar informationen här.