måndag 15 juni 2015

Ny domstolsorganisation för immaterial-, marknads- och konkurrensrätt

Regeringen har tagit beslut om ett lagförslag som innebär att en ny Patent- och marknadsdomstol inrättas vid Stockholms tingsrätt. Det betyder att kompetensen inom immaterial-, marknads- och konkurrensrätt samlas på en domstol med förhoppningarna om att det medföra en högre kvalitet på avgörandena.

Regeringen skriver bland annat på sin hemsida att

"Ett företag som får sitt varumärke "kapat" kan behöva driva process dels i Marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring och dels i tingsrätten för varumärkesintrång. Det är inte rimligt."

"För företag blir det dyrt och resurskrävande. Istället för att fokusera på att växa som företag och anställa fler, tvingas man lägga tid och resurser på att driva processer för att skydda de idéer man har rätt till."

"I framtiden kommer man endast att behöva vända sig till en domstol."

Källa: PRVbloggen

torsdag 4 juni 2015

Ändring av Nice-klassificering av varumärken

Nice-klassificeringen är ett system för klassificering av varor och tjänster som används för att skydda varumärken. Exempelvis skyddas varumärken för "kläder" i klassen 25.

Från och med den 1 januari 2016 kommer den tionde upplagan av Nice-klassificeringen att ändras. Det innebär att vissa klassrubriker bli mer klara och tydliga i enlighet med gällande rätt. De klassrubriker som kommer att ändras är  6, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28 och 31.

Dessa klassrubriker innehållande uppgiften "samt produkter därav, ej ingående i andra klasser" och liknande beskrivningar kommer nu att utgå från Nice-klassificeringen.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Källa: Alicante News, OHIM, maj 2015.

tisdag 2 juni 2015

Näringsidkaren hävdade att han inte kände till att importen innehöll mobilskal med Chanels varumärke - doms för varumärkesintrång

Chanel stämde en man för varumärkesintrång då denne i näringsverksamhet importerat drygt 440 mobilskal med Chanels varumärke. Mannen hävdade att han inte kände till att importen innehöll skal med Chanel-märket, eftersom han beställt skalen via en kontakt. Men domstolen ansåg att han som importör varit skyldig att kontrollera om de beställda varorna var tillåtna att föra in i landet. Mannen ansågs därför ha agerat oaktsamt. Domstolen ansåg att näringsidkaren gjort sig skyldig till varumärkesintrång.

Av domen framgår att en som importör i näringsverksamhet inte kan freda sig med att en "inte visste". Som importör är du skyldig att kontrollera om dina beställa varor är tillåtna att föra in i landet. 

Vill du ha hjälp med att sätta stopp för ett varumärkesintrång? Kontakta oss så berättar vi mer.

Rättfallsnr: Svea hovrätt T 2745-14
Källa: Blendow Lexnova