tisdag 2 juni 2015

Näringsidkaren hävdade att han inte kände till att importen innehöll mobilskal med Chanels varumärke - doms för varumärkesintrång

Chanel stämde en man för varumärkesintrång då denne i näringsverksamhet importerat drygt 440 mobilskal med Chanels varumärke. Mannen hävdade att han inte kände till att importen innehöll skal med Chanel-märket, eftersom han beställt skalen via en kontakt. Men domstolen ansåg att han som importör varit skyldig att kontrollera om de beställda varorna var tillåtna att föra in i landet. Mannen ansågs därför ha agerat oaktsamt. Domstolen ansåg att näringsidkaren gjort sig skyldig till varumärkesintrång.

Av domen framgår att en som importör i näringsverksamhet inte kan freda sig med att en "inte visste". Som importör är du skyldig att kontrollera om dina beställa varor är tillåtna att föra in i landet. 

Vill du ha hjälp med att sätta stopp för ett varumärkesintrång? Kontakta oss så berättar vi mer.

Rättfallsnr: Svea hovrätt T 2745-14
Källa: Blendow Lexnova