torsdag 4 juni 2015

Ändring av Nice-klassificering av varumärken

Nice-klassificeringen är ett system för klassificering av varor och tjänster som används för att skydda varumärken. Exempelvis skyddas varumärken för "kläder" i klassen 25.

Från och med den 1 januari 2016 kommer den tionde upplagan av Nice-klassificeringen att ändras. Det innebär att vissa klassrubriker bli mer klara och tydliga i enlighet med gällande rätt. De klassrubriker som kommer att ändras är  6, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28 och 31.

Dessa klassrubriker innehållande uppgiften "samt produkter därav, ej ingående i andra klasser" och liknande beskrivningar kommer nu att utgå från Nice-klassificeringen.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Källa: Alicante News, OHIM, maj 2015.