måndag 15 juni 2015

Ny domstolsorganisation för immaterial-, marknads- och konkurrensrätt

Regeringen har tagit beslut om ett lagförslag som innebär att en ny Patent- och marknadsdomstol inrättas vid Stockholms tingsrätt. Det betyder att kompetensen inom immaterial-, marknads- och konkurrensrätt samlas på en domstol med förhoppningarna om att det medföra en högre kvalitet på avgörandena.

Regeringen skriver bland annat på sin hemsida att

"Ett företag som får sitt varumärke "kapat" kan behöva driva process dels i Marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring och dels i tingsrätten för varumärkesintrång. Det är inte rimligt."

"För företag blir det dyrt och resurskrävande. Istället för att fokusera på att växa som företag och anställa fler, tvingas man lägga tid och resurser på att driva processer för att skydda de idéer man har rätt till."

"I framtiden kommer man endast att behöva vända sig till en domstol."

Källa: PRVbloggen