onsdag 18 december 2013

Därför ska du skydda varumärket

Genom att registrera ditt varumärke hos Patent- och registreringsverket (PRV) kan du vara säker på att du äger något alldeles unikt. Det finns otaliga fördelar med att skydda ett varumärke, bland annat:
Ensamrätt. Andra kan inte åka snålskjuts på det du gör, eller dra nytta av ditt anseende. Du kan skydda nästan allt som kännetecknar företaget. Det kan handla om ord, symboler, namn och produkter men även ljud, färger och förpackningar.
Öka företagets värde. Ett starkt varumärke gör att kunder är villiga att betala mer. Genom att skydda varumärket kan investerare och affärspartners vara säkra på att du har något som ingen annan har. Det är en svårslagen konkurrensfördel.
Trygghet. Ett varumärkesskydd gör att du i lugn och ro kan utveckla verksamheten. Alla medarbetare kan känna att de är en del av något unikt. Det stärker vi-känslan i företaget, och även kunderna kan känna sig tryggare.
Vill du veta mer om varumärkesskydd och hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss här.
Ps. Du kan också anmäla dig till vårt nyhetsbrev så får du roliga och läsvärda tips om varumärken.

onsdag 11 december 2013

Varför heter glassen olika?

När man åker utomlands kan man se GB Glace hjärtformade symbol här och var. Men namnet är annorlunda: Algida i Italien, Wall’s i Asien, Kibon i Brasilien. Det beror på att de ingår i samma övergripande varumärke, Heartbrand.
GB Glace började med den hjärtformade logotypen 1998. Det berodde inte på ett uppköp. GB Glace ägdes redan av världens största glasstillverkare, Unilever. Men 1998 bestämde sig Unilever för att ta fram det gemensamma Heartbrand för de flesta av sina glassvarumärken.
På så vis skapade man en större samhörighet mellan de olika glassföretagen, och ett starkare gemensamt varumärke. Det blev lättare för konsumenten att hitta t.ex Magnum och Cornetto även utomlands. Samtidigt tycker vissa att det är förvirrande att namnet inte är samma. Vad tycker du?
Du kan läsa fler intressanta inlägg i vårt nyhetsbrev här.
Vill du ha hjälp med att registrera varumärke i Sverige, EU-varumärke eller internationellt varumärke kontaktar du oss här.


måndag 2 december 2013

Visste du att melodin "Glöggen heter Blossa" är skyddat som ljudvarumärke?

Patent- och registreringsverket (PRV) skriver i sin finurlig julkalender "PRV Julkalender 2013" om att melodin "Glöggen heter Blossa" är skyddat som ett gemenskapsvarumärke (EU-varumärke).

Du hittar första luckan om Blossas ljudvarumärke i "PRV Julkander 2013" här.

Källa: prv.se

måndag 25 november 2013

Stockholms läns landsting fick inte varumärkeskydd för VÅRDGUIDEN

Stockholms läns landsting ansökte om varumärkesregistrering hos Patent- och registreringsverket (PRV) gällande märket VÅRDGUIDEN för varor och tjänster med anknytning till medicinsk rådgivning i klasserna 9, 35, 41 och 44.

PRV ansåg att märket inte kunde registreras eftersom märket saknade särskiljningsförmåga. PRV framförde att märket VÅRDGUIDEN anger varornas och tjänsternas art och syfte, nämligen att guida allmänheten i vårdrelaterade frågor.

Sökanden anförde då att märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användningen och inkom med material som skulle bevisa detta, bl.a. tidningsartiklar, utskrifter från hemsidor och en marknadsundersökning som vidtagits.

PRV anförde att beviskraven för inarbetning var mycket högt ställda i detta fall eftersom märket ansågs i hög grad beskrivande. PRV fortsatte och framförde att det framgick av utredningen att många invånare i länet uppfattar VÅRDGUIDEN som ett kännetecken för sökanden men att det inte framgick av utredningen att en betydande del om omsättningskretsen, d.v.s. allmänheten i hela landet, uppfattar ordet som ett kännetecken. PRV ansåg därmed att märket inte hade förvärvat sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

Stockholms läns landsting överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR instämde i PRV:s bedömning avseende den bristande särskiljningsförmågan avseende varor och tjänster med anknytning till medicinsk rådgivning i klasserna 9, 35, 41 och 44.

PBR framhöll följande (se sid 4 i domslutet);

"För att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning krävs att en betydande del av omsättningskretsen – vilken i detta fall består av genomsnittskonsumenter i hela landet – med hjälp av varumärket kan ange att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag och det således har blivit möjligt att skilja dessa från andra företags varor och tjänster. Med detta avses inte att de berörda personerna behöver kunna ange namnet på företaget utan att de ska uppfatta märket som en uppgift om varans eller tjänstens kommersiella ursprung.

Prövningen av denna fråga, som ska utmynna i svaret om huruvida en tillräckligt stor del av omsättningskretsen tack vare kännetecknet kan ange att varan eller tjänsten kommer från ett visst företag, ska göras genom en helhetsbedömning där hänsyn kan tas olika omständigheter som t.ex. till varans eller tjänstens marknadsandel, hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område varumärket har använts och hur stora investeringar som har gjorts vid marknadsföring med märket Marknads- och opinionsundersökningar samt utlåtanden från industri och handelskamrar används ofta för att belysa frågorna.
"

PBR framhöll att det framkommit av utredningen att märket VÅRDGUIDEN använts under lång tid och i omfattande utsträckning främst i Stockholmsområdet men att detta inte utgjorde ett tillräckligt underlag för att märket i en betydande del av omsättningskretsen kommit att uppfattas som en uppgift om varornas och tjänsternas kommersiella ursprung.

När det gällde den åberopa undersökningen ansåg PBR att frågorna inte var korrekt utformade samt att urvalet av respondenterna inte var representativt för hela omsättningskretsen.

PBR ansåg att det inte var visat att märket VÅRDGUIDEN genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och överklagandet kunde därmed inte bifallas.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig att ansöka om varumärkesskydd! Kontakta oss.

Rättfallsnr. PBR Mål nr 13-081
Källa: BlendowLexnova


fredag 1 november 2013

Internationellt varumärke APPEAR TV förväxlingsbart med svenskt firmanamn Appear Consulting

Frågan gällde huruvida ett internationellt varumärke för märket APPEAR TV i klasserna 9, 38 och 42 skulle anses giltigt i Sverige.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att det internationella varumärket APPEAR TV delvis var för likt det redan existerande firmanamnet APPEAR CONSULTING som under firman skall bedriva konsulting av data och internetbaserade tjänster, främst inom den grafiska branschen.

APPEAR TV AS överklagade då PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR började med att konstatera att det förelåg likhet mellan varumärkets tjänster bl.a. avseende ”design and development of data machines and software, and computer programming” i klass 42 och firmans verksamhet avseende "konsulting” av data och internetbaserade tjänster, främst inom
den grafiska branschen".

Vidare ansåg PBR att dominanten i båda märkena var APPEAR eftersom firmans orddel CONSULTING var beskrivande för konsultverksamhet och saknade särskiljningsförmåga och beteckningen TV hade låg särskiljningsförmåga i förhållande till de tjänster som omfattades av varumärket. Att märket innehöll en figurativ utformning distansierade inte märket från
firman.

PBR ansåg därmed att varumärket APPEAR TV var förväxlingsbart med firman Appear Consulting och biföll inte överklagan.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper dig att registrera både internationellt varumärke, EU-varumärke och nationellt varumärke. Kontakta oss här!

Rättsfallsnr: PBR Mål nr 13-063 (dom av den 25 oktober 2013).
Källa: BlendowLexnova

onsdag 9 oktober 2013

PRV ordnar kostnadsfritt webbsänt seminarium om värdering av IP-tillgångar i små och medelstora företag

Patent- och registreringsverket (PRV) ordnar kostnadsfritt webbsänt seminarium om värdering av IP-tillgångar i små och medelstora företag.

Seminariet sänds fredagen den 18 oktober mellan kl.10.00-12.00.

Obligatorisk föranmälan måste ske senast den 14 oktober.

Mer information hittar du här.

måndag 30 september 2013

Stefan Hultquist på PRV: "I väntan på pudeln undrar jag om inte Barilla skulle satsa på en regnbågsserie?"

"I väntan på pudeln undrar jag om inte Barilla skulle satsa på en regnbågsserie?"

Så skriver Stefan Hultquist (enhetschef och utbildare på PRV) på PRVbloggen i blogginlägget "Alternativ pasta för Barilla" angående Guido Barillas homofobiska uttalande förra veckan.

Jag kan inte annat än hålla med Stefan Hultquist.

Hela blogginlägget kan du läsa här.

måndag 16 september 2013

Varumärkesansökan för EU-varumärket KNUT - DER EISBÄR stoppades av det tyska varumärkesskyddet för KNUT

Namnet KNUT är känt som ett namn på den isbjörn som föddes den 5 december 2006 i Berlin Zoo som blev känd både i Tyskland och utanför landets gränser.

Det brittiska företaget Knut IP Management IP Ltd ansökte om s.k. gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) för namnet KNUT - DER EISBÄR för bland annat papper, skor och kläder.

Berlin Zoo invända mot varumärkesansökan eftersom de ansåg att det var för likt varumärket KNUD som de hade licens att använda.

OHIM - den europeiska varumärkesmyndigheten  - gick på Berlin Zoos linje och godkände invändningen.

Knut IP Management Ltd överklagade men Europeiska unionens domstol ogillade överklagan och meddelade följande:

"In the light of the fact that, first, the goods and services at issue are, in part, identical and, in part, similar and, secondly, that the disputed signs, considered as a whole, have major similarities as a result, inter alia, of the fact that the relevant public will remember in particular the identical beginning of the trade marks, in this case, the elements ‘knud’ and ‘knut’, OHIM could validly conclude that there does not exist, on the part of the relevant public, a sufficient difference between those signs allowing any likelihood of confusion between the earlier mark and the mark applied for to be avoided".

Har någon gjort en invändning mot din varumärke? Vi kan hjälpa dig med svar på invändning. Kontakta oss här

Rättsfallsnr.T-250/10Knut IP Management Ltd v OHIM
Källa: BlendowLexnova samt General Court of the European Union, PRESS RELEASE No 106/13, Luxembourg, 16 September 2013

tisdag 10 september 2013

Varumärket PRINGLES stoppade registrering av varumärket PRINGO

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom varumärkesansökan för figurmärket GET PRINGO FORGET THE REST PRINGO för varor i klass 29.

När varumärket publicerades för invändning, invände The Procter & Gamle Company (nedan "Procter & Gamle") mot varumärkesregistreringen.

Procter & Gamle ansåg att märket bland annat var för likt deras gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) PRINGLES SOURCREAM & ONION för samma varor. 

PRV ansåg att märkena var förväxlingsbara och upphävde registreringen. Sökanden överklagade domen till Patentbesrvärsrätten (PBR).

PBR ansåg följande (sid. 3 i beslutet);

"Ordet PRINGO utgör dominanten i det yngre märket och den beteckning under vilken varor sålda under märket GET PRINGO FORGET THE REST PRINGO i figur kommer att efterfrågas. På motsvarande sätt utgör PRINGLES dominanten i det motanförda äldre märket. De motstående märkena företer därmed visuell likhet. Det figurativa utförandet bestående av bl.a. av en mustaschprydd man med fluga samt färgsättningen i märket förstärker den visuella likheten. Även fonetiskt är märkesorden lika. Så som PRV anfört är de motstående märkena därför vid en helhetsbedömning förväxlingsbara enligt yrkandet i första hand".

Överklagan bifölls inte.

Vill du ha hjälp att söka varumärkesskydd? Vi hjälper dig med att registrera varumärke. Kontakta oss här!

Rättsfallnr: PBR Mål nr. 12-122
Källa: Blendowlexnova

tisdag 27 augusti 2013

Användningen av ett EU-varumärke tillsammans med ett annat EU-varumärke angsågs uppfylla användningskravet för varumärken


Ett varumärkesmål uppkom i brittisk domstol då det engelska företaget Specsavers väckte talan om varumärkesintrång mot ett annat företag.

Med anledning av det uppkomna varumärkesmålet begärde den brittiska domstolen att EU-domstolen skulle komma med ett s.k. förhandsavgörande, ett svar på en av domstolen ställd fråga.

Frågan som den brittiska domstolen ställde var huruvida ett EU-varumärke (sk. gemenskapsvarumärke) skulle anses ha tagits i verkligt bruk, d.v.s. huruvida märket uppfyllde användningskravet som finns för EU-varumärken, när ett gemenskapsfigurmärke endast hade använts i kombination med ett gemenskapsordmärke som hade anbringats ovanpå figurmärket, samtidigt som kombinationen av dessa två varumärken var registrerad som gemenskapsvarumärken.

EU-domstolen ansåg att användningskravet i detta fall kunde anses vara uppfyllt förutsatt att skillnaderna mellan den form i vilken varumärket använts och den form i vilken det registrerats inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

Vill du har hjälp med EU-varumärken? Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt varumärke!

Rättsfall nr. C-252/12
Källa: BlendowLexnova

tisdag 23 juli 2013

Tunisien har gått med i det internationella varumärkessamarbetet (det s.k. Madridsystemet)

Tunisien har nu anslutit sig till Madridsystemet för internationellt varumärkesskydd.

Det innebär att du från och med den 16 oktober i år (2013)
kan välja Tunisien i din ansökan om internationellt varumärkesskydd istället för att göra en nationell ansökan i landet.

En av många fördelar är att du sparar dig pengar genom att undvika att betala nationellt ombudsarvode i Indien vid ansökningstillfället.
Vill du ha mer information eller hjälp med att ansöka om internationellt varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi gärna till! 
Källa: WIPO, Madrid (Marks) Notification No. 201, 2013

onsdag 3 juli 2013

Glad sommar!

VARUMÄRKESOMBUDET vill önska er alla en riktigt varm och härlig sommar!

Maite

tisdag 11 juni 2013

Strykning av beskrivande delar av varumärke underkändes av PBR

Stockholms Restauranger och Wärdshus AB begärde att Patent- och registreringsverket (PRV) ville ändra det svenska registrerade varumärket RESTAURANG SJÖPAVILJONGEN TRANEBERGS STRAND MATSAL BAR FESTVÅNING hos PRV (Patent- och registreringsverket) så att de beskrivande delarna "restaurang", "matsal", "bar" och "festvåning" togs bort och typsnitt ändras.

PRV avslog dock ansökan eftersom de ansåg att helhetsintrycket av märket påverkades. Stockholms Restauranger och Wärdshus AB överklagade då PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg i sitt domskäl att;

"För att en begärd ändring av ett registrerat varumärke ska kunna godtas får ändringen inte medföra att helhetsintrycket av märket påverkas. En ändring måste ligga inom skyddsomfånget för det registrerade märket. Detta innebär i praktiken att endast mindre ändringar kan accepteras. 

Ändringarna i det registrerade märket, som de beskrivs i PRV:s beslut, framstår betraktade var för sig som tämligen obetydliga.  Sammantagna utgör de emellertid inte en sådan oväsentlig ändring som inte påverkar märkets helhetsintryck och som kan godtas enligt 2 kap. 29 § varumärkeslagen. Den i andra hand begärda ändringen till ett utförande i svartvitt medför ingen annan bedömning".

Överklagan bifölls därmed inte.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rättsfall nr. PBR Mål nr 12-043
Källa: BlendowLexnova

torsdag 16 maj 2013

Alla EU:s medlemsstater nu anslutna till klassificeringshjälpen Euroclass vid ansökan av EU-varumärke

Alla EU:s medlemsstater har nu anslutit till klassificeringshjälpen Euroclass.

Euroclass är ett klassificeringsverktyg som innehåller allmänt godtagbar terminologi och är därmed en hjälp när man i sin varumärkesansökan skall ange varor och tjänster.

Euroclass kommer att byta namn till TMclass och du hittar den här.

Vill du ha hjälp med att ansöka om s.k. gemenskapsvarumärke (EU-varumärke)? Kontakta oss så hjälper vi dig.


Källa: OHIM, Alicante News, Januari 2013


måndag 13 maj 2013

Har man gjort verkligt bruk av sitt EU-varumärke om man bara använder varumärket i en del av EU?

Ett EU-varumärke (s.k. gemenskapsvarumärke) måste användas inom fem år från det att registreringen är gjord för att fortsätta att vara giltigt så att ingen annan kan häva varumärkesregistreringen på grunda av att användning uteblivit (se Artikel 15.1  Rådets förordning nedan nedan).

Sådan användning av ett EU-varumärke måste nå upp till kravet "verkligt bruk" för att det skall anses vara tillräcklig användning.

I rättsfallet C-149/11 ‘Leno Merken’ togs frågan upp om verkligt bruk kunde föreligga i bara en EU-medlemsstat eller om man som varumärkesinnehavare är tvungen att visa verkligt bruk i alla eller flera EU länder.

EU-domstolen ansåg att en medlemsstats territoriella gränser saknar betydelse för bedömningen av verkligt bruk och att det som avgör huruvida verkligt bruk är uppfyllt är huruvida varumärket har används i enlighet med dess grundläggande funktion för att bibehålla eller skapa marknadsandelar inom EU för de varor eller tjänster som omfattas av det. Denna bedömning måste göras från fall till fall.

OHIM (EU:s varumärkesmyndighet) som har att ta ställning till hävning av gemenskapsvarumärken i första instans har med anledning av detta rättsfallet ansett att den exakta geografiska omfattningen av användningen som behövs i ett särskilt fall för att möta verkligt bruk-testet skall fastställas från fall till fall, med beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter.

Lagtext
Artikel 15.1 Rådets förordning nr 207/2009
Bruk av gemenskapsvarumärken
1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.

Behöver ni ha hjälp med Europeiskt varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi er med ert varumärkesskydd.  

Källa: OHIM, Alicante News, April 2013

tisdag 23 april 2013

PRV håller kostnadsfria seminarier (på fredag den 26 april) med temat varför immaterialrätt är viktigt för små och medelstora företag

På fredag den 26 april 2013 infaller World Intellectual Property Day och initiativtagare till dagen är WIPO (World Intellectual Property Organization).

Patent- och registreringsverket (PRV) håller i anslutning till detta kostnadsfria seminarier som även kommer att sändas live på deras webbplats.

Temat för dagen: "Varför är immaterialrätt viktigt för små och medelstora företag? "

Exempel på mycket intressanta områden som kommer att beröras är varför varumärken är en viktig tillgång och hur man skriver bra avtal.

Du hittar hela programmet här.

Källa: PRV.se

tisdag 9 april 2013

Indien har gått med i det internationella varumärkessamarbetet (det s.k. Madridsystemet)

Indien har nu anslutit sig till Madridsystemet för internationellt varumärkesskydd.

Det innebär att du från och med den 8 juli i år (2013)
kan välja Indien i din ansökan om internationellt varumärkesskydd istället för att göra en nationell ansökan i landet.

En av många fördelar är att du sparar dig pengar genom att undvika att betala nationellt ombudsarvode i Indien vid ansökningstillfället.


Vill du ha mer information eller hjälp med att ansöka om internationellt varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Källa: WIPO, Madrid (Marks) PR/2013/734, 8 april 2013

onsdag 3 april 2013

Kan en innehavare till ett EU-varumärke hindra annans användning av ett registrerat gemenskapsvarumärke?

I februari i år kom Tribunalen (f.d. Förstainstansrätten i EU) med ett intressant förhandsavgörande gällande en fråga ställd från en spansk domstol.

Frågan gällde om en innehavare till ett registrerat gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) kan hindra användningen av någon annans registrerad gemenskapsvarumärke före att det ogiltigförklarats.

Tribunalens egna ord;

"By its question, the national court is asking, essentially, whether Article 9(1) CTMR must be interpreted as meaning that the exclusive right of the proprietor of a Community trade mark to prevent all third parties from using, in the course of trade, signs identical with or similar to its trade mark extends to a third-party proprietor of a later Community trade mark without the need for that latter mark to have been declared invalid beforehand".

Tribunalen ansåg att så var fallet och svarade;

"Article 9(1) CTMR must be interpreted as meaning that the exclusive right of the proprietor of a Community trade mark to prohibit all third parties from using, in the course of trade, signs identical with or similar to its trade mark extends to a third-party proprietor of a later registered Community trade mark, without the need for that latter mark to have been declared invalid beforehand".

Vill du ha hjälp att med registrering av EU-varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rättsfallsnr: C-561/11-1 (Fédération Cynologique internationale c/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza)


Källa: Alicante News, Mars 2013, OHIMmåndag 4 mars 2013

Gåva från kund: vackert nattlinne från BEACH HOUSE


Så här skriver Vibeke på Beach House Company AB;

"Vi vill gärna skicka dig ett nattlinne eftersom vi varit så nöjda med samarbetet".

Tack BEACH HOUSE det blev vi väldigt glada för!


måndag 25 februari 2013

Utökad sökmotor för varumärken - WIPO Global Brand Database

Den internationella varumärkesmyndigheten WIPO lanserar en ny sökmotor för varumärken, den s.k. WIPO Global Brand Database.

Sökmotorn möjliggör sökning i flera databaser samtidigt, till exempel i ROMARIN (WIPO:s egna databas innehållande internationella varumärken) samt följande länders nationella varumärkesregister;
  • Algeriet
  • Australien
  • Kanada
  • Egypten
  • Estland
  • Marocko
  • Schweiz
  • Förenade Aabemiraten
  • USA
Utöver dessa databaser inkluderar sökmotorn även "Lisbon Express" (skyddade ursprungsbeteckningar) och "6ter Express" (skyddade statsemblem, namn och förkortningar).

WIPO Global Brand Database hittar ni här.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke internationellt? Kontakta oss så att vi kan hjälp dig med internationellt varumärkesskydd. 

Källa: WIPO, PR/2013/729

måndag 11 februari 2013

Den "agila" juristen

I tisdags lyssnade jag till Kristoffer Schollin, Universitetslektor i Immaterialrätt och IT-rätt vid Göteborgs Universitet, som höll ett föredrag om "molntjänster" för Västsvenska immaterialrättsklubben (VIRK).

Det diskuterades att privatpersoner använder sig av molntjänster i stor omfattning utan större eftertanke och att det börjar bli vanligare att även företag inkluderar olika molntjänster i sin dagliga verksamhet.

I det sammanhanget talades det om att molntjänster är "agila" likaså om den "agila" juristen.

För mig är begreppet högst intressant och relevant eftersom det antyder att även det samlade juristskrået bör anamma den tekniska utveckling som pågår. Exempel: bort med traditionella pappersmappar och in med elektroniska dokument i molnet. Men mer än så kan göras. En tanke väl värd att tänka på!