tisdag 11 juni 2013

Strykning av beskrivande delar av varumärke underkändes av PBR

Stockholms Restauranger och Wärdshus AB begärde att Patent- och registreringsverket (PRV) ville ändra det svenska registrerade varumärket RESTAURANG SJÖPAVILJONGEN TRANEBERGS STRAND MATSAL BAR FESTVÅNING hos PRV (Patent- och registreringsverket) så att de beskrivande delarna "restaurang", "matsal", "bar" och "festvåning" togs bort och typsnitt ändras.

PRV avslog dock ansökan eftersom de ansåg att helhetsintrycket av märket påverkades. Stockholms Restauranger och Wärdshus AB överklagade då PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg i sitt domskäl att;

"För att en begärd ändring av ett registrerat varumärke ska kunna godtas får ändringen inte medföra att helhetsintrycket av märket påverkas. En ändring måste ligga inom skyddsomfånget för det registrerade märket. Detta innebär i praktiken att endast mindre ändringar kan accepteras. 

Ändringarna i det registrerade märket, som de beskrivs i PRV:s beslut, framstår betraktade var för sig som tämligen obetydliga.  Sammantagna utgör de emellertid inte en sådan oväsentlig ändring som inte påverkar märkets helhetsintryck och som kan godtas enligt 2 kap. 29 § varumärkeslagen. Den i andra hand begärda ändringen till ett utförande i svartvitt medför ingen annan bedömning".

Överklagan bifölls därmed inte.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rättsfall nr. PBR Mål nr 12-043
Källa: BlendowLexnova