tisdag 23 april 2013

PRV håller kostnadsfria seminarier (på fredag den 26 april) med temat varför immaterialrätt är viktigt för små och medelstora företag

På fredag den 26 april 2013 infaller World Intellectual Property Day och initiativtagare till dagen är WIPO (World Intellectual Property Organization).

Patent- och registreringsverket (PRV) håller i anslutning till detta kostnadsfria seminarier som även kommer att sändas live på deras webbplats.

Temat för dagen: "Varför är immaterialrätt viktigt för små och medelstora företag? "

Exempel på mycket intressanta områden som kommer att beröras är varför varumärken är en viktig tillgång och hur man skriver bra avtal.

Du hittar hela programmet här.

Källa: PRV.se

tisdag 9 april 2013

Indien har gått med i det internationella varumärkessamarbetet (det s.k. Madridsystemet)

Indien har nu anslutit sig till Madridsystemet för internationellt varumärkesskydd.

Det innebär att du från och med den 8 juli i år (2013)
kan välja Indien i din ansökan om internationellt varumärkesskydd istället för att göra en nationell ansökan i landet.

En av många fördelar är att du sparar dig pengar genom att undvika att betala nationellt ombudsarvode i Indien vid ansökningstillfället.


Vill du ha mer information eller hjälp med att ansöka om internationellt varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Källa: WIPO, Madrid (Marks) PR/2013/734, 8 april 2013

onsdag 3 april 2013

Kan en innehavare till ett EU-varumärke hindra annans användning av ett registrerat gemenskapsvarumärke?

I februari i år kom Tribunalen (f.d. Förstainstansrätten i EU) med ett intressant förhandsavgörande gällande en fråga ställd från en spansk domstol.

Frågan gällde om en innehavare till ett registrerat gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) kan hindra användningen av någon annans registrerad gemenskapsvarumärke före att det ogiltigförklarats.

Tribunalens egna ord;

"By its question, the national court is asking, essentially, whether Article 9(1) CTMR must be interpreted as meaning that the exclusive right of the proprietor of a Community trade mark to prevent all third parties from using, in the course of trade, signs identical with or similar to its trade mark extends to a third-party proprietor of a later Community trade mark without the need for that latter mark to have been declared invalid beforehand".

Tribunalen ansåg att så var fallet och svarade;

"Article 9(1) CTMR must be interpreted as meaning that the exclusive right of the proprietor of a Community trade mark to prohibit all third parties from using, in the course of trade, signs identical with or similar to its trade mark extends to a third-party proprietor of a later registered Community trade mark, without the need for that latter mark to have been declared invalid beforehand".

Vill du ha hjälp att med registrering av EU-varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rättsfallsnr: C-561/11-1 (Fédération Cynologique internationale c/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza)


Källa: Alicante News, Mars 2013, OHIM