onsdag 3 april 2013

Kan en innehavare till ett EU-varumärke hindra annans användning av ett registrerat gemenskapsvarumärke?

I februari i år kom Tribunalen (f.d. Förstainstansrätten i EU) med ett intressant förhandsavgörande gällande en fråga ställd från en spansk domstol.

Frågan gällde om en innehavare till ett registrerat gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) kan hindra användningen av någon annans registrerad gemenskapsvarumärke före att det ogiltigförklarats.

Tribunalens egna ord;

"By its question, the national court is asking, essentially, whether Article 9(1) CTMR must be interpreted as meaning that the exclusive right of the proprietor of a Community trade mark to prevent all third parties from using, in the course of trade, signs identical with or similar to its trade mark extends to a third-party proprietor of a later Community trade mark without the need for that latter mark to have been declared invalid beforehand".

Tribunalen ansåg att så var fallet och svarade;

"Article 9(1) CTMR must be interpreted as meaning that the exclusive right of the proprietor of a Community trade mark to prohibit all third parties from using, in the course of trade, signs identical with or similar to its trade mark extends to a third-party proprietor of a later registered Community trade mark, without the need for that latter mark to have been declared invalid beforehand".

Vill du ha hjälp att med registrering av EU-varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rättsfallsnr: C-561/11-1 (Fédération Cynologique internationale c/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza)


Källa: Alicante News, Mars 2013, OHIM