måndag 29 augusti 2011

Så mycket kostar det att använda annans bild på Blocket

En man hade olovligen använt en fotografs bild vid sin annonsering på Blocket. Fotografen stämde mannen för upphovsrättsintrång vid tingsrätten och begärde 2 000 kronor i skadestånd.

Mannen som använt fotografens bild motsatte sig betalningen eftersom han redan hade betalat 2 500 kronor i ersättning. Fotografen ansåg dock att det redan betalda 2 500 kronorna avsåg skälig ersättning för användningen av bilden och 2 000 kronor avsåg skadestånd.

Tingsrätten framhöll att det anses vara förenat med lidande och förfång att få sin ensamrätt kränkt och fotografen hade därför rätt till skadestånd. Men skälig ersättning ansågs av Tingsrätten uppgå till 1 319 kronor. Mannen hade därför redan betalt 1 181 kronor utöver vad som ansågs vara skälig ersättning. Fotografens talan ogillades därför.

Rättfallsnr: FT 5053-10

Källa: Blendow Lexnova

måndag 22 augusti 2011

Varumärkesombudets blogg - rekommenderad!

Vi blev mycket glada när vi upptäckte att kommunikationsbyrån Kreafon rekommenderat vår blogg för vidare läsning inom varumärkesområdet.

Bland annat har de skrivit att "Rekommenderade bloggar för dig som är intresserad av varumärket i juridisk mening: PRV och Varumärkesombudet."

Se här: http://www.kreafonbloggen.se/tag/varumarkesombudet/

Tack!

måndag 15 augusti 2011

Dom står fast - STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET går inte att varumärkesregistrera

Vi har i ett tidigare inlägg från den 30 mars 2011 rapporterat att Patentbesvärsrätten (PBR) inte ansett att varumärket STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET går att registrera eftersom märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga.

Efter att domen överklagades har nu Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. PBR:s domslut står därför fast.

Tidigare inlägg: http://varumarkesombudet.blogspot.com/2011/03/stockholms-fria-universitet-varumarke.html

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Högsta förvaltningsdomstolen 3244-11

söndag 7 augusti 2011

LIPOMASSAGE gick inte att varumärkesregistrera

Ärendet gällde giltigheten i Sverige av en internationell varumärkesregistrering för märket LIPOMASSAGE skyddat i klass 10 för medicinska apparater och instrument och massageapparater.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att varumärket inte kunde anses gälla i Sverige då det saknade särskiljningsförmåga. PRV ansåg nämligen att eftersom förledet "lipo" i Nationalencyklopedin avser fett samt att begreppet "lipomassage" används för skönhetsbehandlingar, anger varumärket LIPOMASSAGE de aktuella varornas användningsområde. Av den anledning saknade varumärket för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och kunde inte anses gälla i Sverige.

Eftersom Patentbesvärsrätten delade PRV:s bedömning och Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte meddela prövningstillstånd gäller PRV:s beslut.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Högsta förvaltningsdomstolen 3511-11

torsdag 4 augusti 2011

OHIM:s nya tjänst - nedladdningsbara bestyrkta kopior

Från och med den 10 maj i år har det varit möjligt att från OHIM:s (den europeiska varumärkesmyndighetens) varumärkesregister, CTM-online, erhålla automatiskt genererade bestyrkta kopior och registreringsbevis.

Det har visat sig att den nya tjänsten är mycket populär då hela 15 000 nedladdningar gjordes under den första månaden.

Källa: Alicante News June 2011

måndag 1 augusti 2011

Colgates påstående om enda tandkräm som lindrar ilningar i tänderna var otillåtet

Marknadsdomstolen (MD) ansåg i en nyligen avkunnad dom att Colgates påstående om att deras tandkräm Colgate Sensitive Pro Relief är den enda tandkräm som ger omedelbar lindring av ilningar i tänderna är vilseledande.

Eftersom Colgate inte kunnat visa på att deras påstående var sant ansågs marknadsföringspåstående vara otillbörligt. Bland annat förbjöds bolaget att vid vite om en miljon kronor använda påståendet eller andra formuleringar av väsentligen samma innebörd.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: MD 2011:20