torsdag 4 augusti 2011

OHIM:s nya tjänst - nedladdningsbara bestyrkta kopior

Från och med den 10 maj i år har det varit möjligt att från OHIM:s (den europeiska varumärkesmyndighetens) varumärkesregister, CTM-online, erhålla automatiskt genererade bestyrkta kopior och registreringsbevis.

Det har visat sig att den nya tjänsten är mycket populär då hela 15 000 nedladdningar gjordes under den första månaden.

Källa: Alicante News June 2011