måndag 29 augusti 2011

Så mycket kostar det att använda annans bild på Blocket

En man hade olovligen använt en fotografs bild vid sin annonsering på Blocket. Fotografen stämde mannen för upphovsrättsintrång vid tingsrätten och begärde 2 000 kronor i skadestånd.

Mannen som använt fotografens bild motsatte sig betalningen eftersom han redan hade betalat 2 500 kronor i ersättning. Fotografen ansåg dock att det redan betalda 2 500 kronorna avsåg skälig ersättning för användningen av bilden och 2 000 kronor avsåg skadestånd.

Tingsrätten framhöll att det anses vara förenat med lidande och förfång att få sin ensamrätt kränkt och fotografen hade därför rätt till skadestånd. Men skälig ersättning ansågs av Tingsrätten uppgå till 1 319 kronor. Mannen hade därför redan betalt 1 181 kronor utöver vad som ansågs vara skälig ersättning. Fotografens talan ogillades därför.

Rättfallsnr: FT 5053-10

Källa: Blendow Lexnova