måndag 15 augusti 2011

Dom står fast - STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET går inte att varumärkesregistrera

Vi har i ett tidigare inlägg från den 30 mars 2011 rapporterat att Patentbesvärsrätten (PBR) inte ansett att varumärket STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET går att registrera eftersom märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga.

Efter att domen överklagades har nu Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. PBR:s domslut står därför fast.

Tidigare inlägg: http://varumarkesombudet.blogspot.com/2011/03/stockholms-fria-universitet-varumarke.html

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Högsta förvaltningsdomstolen 3244-11