måndag 1 augusti 2011

Colgates påstående om enda tandkräm som lindrar ilningar i tänderna var otillåtet

Marknadsdomstolen (MD) ansåg i en nyligen avkunnad dom att Colgates påstående om att deras tandkräm Colgate Sensitive Pro Relief är den enda tandkräm som ger omedelbar lindring av ilningar i tänderna är vilseledande.

Eftersom Colgate inte kunnat visa på att deras påstående var sant ansågs marknadsföringspåstående vara otillbörligt. Bland annat förbjöds bolaget att vid vite om en miljon kronor använda påståendet eller andra formuleringar av väsentligen samma innebörd.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: MD 2011:20