söndag 7 augusti 2011

LIPOMASSAGE gick inte att varumärkesregistrera

Ärendet gällde giltigheten i Sverige av en internationell varumärkesregistrering för märket LIPOMASSAGE skyddat i klass 10 för medicinska apparater och instrument och massageapparater.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att varumärket inte kunde anses gälla i Sverige då det saknade särskiljningsförmåga. PRV ansåg nämligen att eftersom förledet "lipo" i Nationalencyklopedin avser fett samt att begreppet "lipomassage" används för skönhetsbehandlingar, anger varumärket LIPOMASSAGE de aktuella varornas användningsområde. Av den anledning saknade varumärket för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och kunde inte anses gälla i Sverige.

Eftersom Patentbesvärsrätten delade PRV:s bedömning och Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte meddela prövningstillstånd gäller PRV:s beslut.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Högsta förvaltningsdomstolen 3511-11