fredag 2 september 2011

Dom står fast - RED BULL inget inarbetat eller väl känt varumärke

Vi har i ett tidigare inlägg från den 24 januari 2011 rapporterat att Patentbesvärsrätten (PBR) ansett att varumärket RED BULL varken var inarbetat eller väl känt i ett invändningsärende mot varumärket BAD BULL.

Efter att domen överklagades har nu Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. PBR:s domslut står därför fast.

Tidigare inlägg: http://varumarkesombudet.blogspot.com/2011/01/red-bull-kunde-inte-stoppa-bad-bull.html

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Högsta förvaltningsdomstolen 3244-11