söndag 18 september 2011

15-åring inte dömd för fildelning

En 15-årig pojke åtalades för fildelning efter att han tillgängliggjort filmer till allmänheten via en dator lånad från sin skola. Pojken hävdade att han inte visste om att han laddade upp filmer samtidigt som han laddade ner dem.

Tingsrätten ansåg att pojken gjort filmerna tillgängliga till allmänheten eftersom han använt sig av en fildelningsteknik som innebär att en nedladdad fil samtidigt automatiskt sprids vidare till andra användare. Tingsrätten ansåg dock att eftersom det inte var visat att pojken förstod hur tekniken fungerade hade han inget uppsåt till gärningarna. Åtalet ogillades och pojken firades därmed.

Rättfallsnr: Göteborgs tingsrätt B 10414-11
Källa: Blendow Lexnova