torsdag 22 september 2011

Titelskydd inte längre hinder mot varumärkesregistrering

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket RAINMAN för konsulttjänster i klass 35.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom PRV ansåg att RAINMAN var en titeln på en känd 80-tals film och att titel till någon annans skyddade konstnärliga verk inte kan varumärkesregistreras.

Efter överklagan återförvisade Patentbesvärsrätten varumärkesansökan till PRV eftersom titelskyddet tagits bort i och med ikraftträdandet av den nya Varumärkeslagen (20101:1877) den första juli i år.

Rättsfallsnr: PBR 10-140

Källa: Blendow Lexnova