måndag 5 september 2011

Den nya varumärkeslagens regler om egenartade efternamn i dom

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket PETTERSSON för båtar i klass 12.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten bland annat ansåg att märket PETTERSSON är ett vanligt efternamn i Sverige.

Efter överklagan till Patentbesvärsrätten (PBR) inledde domstolen med att nämna varumärkeslagens nya regler för efternamn som hinder vid registrering av varumärken.

Från och med den nya varumärkeslagens ikraftträdande den 1 juli 2011 kan efternamn endast hindra varumärkesregistreringar om de är egenartade. Eftersom ett stort antal personer bär efternamnet Pettersson i Sverige ansågs inte efternamnet vara egenartat. PRV kunde därför inte avslå varumärkesansökan på den grunden.

Rättfallsnr: PBR 10-085

Källa: Blendow Lexnova