torsdag 29 september 2011

Nya regeln om egenartade efternamn i dom

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket PETTERSSON för båtar i klass 12.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att märket PETTERSSON är ett vanligt efternamn i Sverige och att behörighet till efternamnet inte visats.

Efter överklagan framhöll Patentbesvärsrätten (PBR) att reglerna om efternamn som hinder vid registrering av varumärke har ändras i och med den nya varumärkeslagen som trädde ikraft den 1 juli 2011. Efternamn kan endast hindra varumärkesregistreringar om de är egenartade. Eftersom ett stort antal personer bär efternamnet Pettersson i Sverige kan efternamnet inte anses vara egenartat. PRV kunde därför inte av den anledningen avslå varumärkesansökan varför ärendet återförvisades.

Rättfallsnr: PBR 10-085

Källa: Blendow Lexnova