fredag 1 november 2013

Internationellt varumärke APPEAR TV förväxlingsbart med svenskt firmanamn Appear Consulting

Frågan gällde huruvida ett internationellt varumärke för märket APPEAR TV i klasserna 9, 38 och 42 skulle anses giltigt i Sverige.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att det internationella varumärket APPEAR TV delvis var för likt det redan existerande firmanamnet APPEAR CONSULTING som under firman skall bedriva konsulting av data och internetbaserade tjänster, främst inom den grafiska branschen.

APPEAR TV AS överklagade då PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR började med att konstatera att det förelåg likhet mellan varumärkets tjänster bl.a. avseende ”design and development of data machines and software, and computer programming” i klass 42 och firmans verksamhet avseende "konsulting” av data och internetbaserade tjänster, främst inom
den grafiska branschen".

Vidare ansåg PBR att dominanten i båda märkena var APPEAR eftersom firmans orddel CONSULTING var beskrivande för konsultverksamhet och saknade särskiljningsförmåga och beteckningen TV hade låg särskiljningsförmåga i förhållande till de tjänster som omfattades av varumärket. Att märket innehöll en figurativ utformning distansierade inte märket från
firman.

PBR ansåg därmed att varumärket APPEAR TV var förväxlingsbart med firman Appear Consulting och biföll inte överklagan.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper dig att registrera både internationellt varumärke, EU-varumärke och nationellt varumärke. Kontakta oss här!

Rättsfallsnr: PBR Mål nr 13-063 (dom av den 25 oktober 2013).
Källa: BlendowLexnova