tisdag 27 augusti 2013

Användningen av ett EU-varumärke tillsammans med ett annat EU-varumärke angsågs uppfylla användningskravet för varumärken


Ett varumärkesmål uppkom i brittisk domstol då det engelska företaget Specsavers väckte talan om varumärkesintrång mot ett annat företag.

Med anledning av det uppkomna varumärkesmålet begärde den brittiska domstolen att EU-domstolen skulle komma med ett s.k. förhandsavgörande, ett svar på en av domstolen ställd fråga.

Frågan som den brittiska domstolen ställde var huruvida ett EU-varumärke (sk. gemenskapsvarumärke) skulle anses ha tagits i verkligt bruk, d.v.s. huruvida märket uppfyllde användningskravet som finns för EU-varumärken, när ett gemenskapsfigurmärke endast hade använts i kombination med ett gemenskapsordmärke som hade anbringats ovanpå figurmärket, samtidigt som kombinationen av dessa två varumärken var registrerad som gemenskapsvarumärken.

EU-domstolen ansåg att användningskravet i detta fall kunde anses vara uppfyllt förutsatt att skillnaderna mellan den form i vilken varumärket använts och den form i vilken det registrerats inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

Vill du har hjälp med EU-varumärken? Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt varumärke!

Rättsfall nr. C-252/12
Källa: BlendowLexnova