tisdag 10 september 2013

Varumärket PRINGLES stoppade registrering av varumärket PRINGO

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom varumärkesansökan för figurmärket GET PRINGO FORGET THE REST PRINGO för varor i klass 29.

När varumärket publicerades för invändning, invände The Procter & Gamle Company (nedan "Procter & Gamle") mot varumärkesregistreringen.

Procter & Gamle ansåg att märket bland annat var för likt deras gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) PRINGLES SOURCREAM & ONION för samma varor. 

PRV ansåg att märkena var förväxlingsbara och upphävde registreringen. Sökanden överklagade domen till Patentbesrvärsrätten (PBR).

PBR ansåg följande (sid. 3 i beslutet);

"Ordet PRINGO utgör dominanten i det yngre märket och den beteckning under vilken varor sålda under märket GET PRINGO FORGET THE REST PRINGO i figur kommer att efterfrågas. På motsvarande sätt utgör PRINGLES dominanten i det motanförda äldre märket. De motstående märkena företer därmed visuell likhet. Det figurativa utförandet bestående av bl.a. av en mustaschprydd man med fluga samt färgsättningen i märket förstärker den visuella likheten. Även fonetiskt är märkesorden lika. Så som PRV anfört är de motstående märkena därför vid en helhetsbedömning förväxlingsbara enligt yrkandet i första hand".

Överklagan bifölls inte.

Vill du ha hjälp att söka varumärkesskydd? Vi hjälper dig med att registrera varumärke. Kontakta oss här!

Rättsfallnr: PBR Mål nr. 12-122
Källa: Blendowlexnova