tisdag 11 oktober 2011

Sony:s handkontroll kunde inte varumärkesregistreras

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för registrering av ett tredimensionellt varumärke av handkontrollen till Playstation 2 med märket SONY.

PRV avslog ansökan och sökanden överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR.)

PBR framhöll att handkontrollen visserligen skiljde sig något från andra handkontroller men att utformningen ändå inte var tillräckligt särskiljande. Detta trots att varumärkesansökan innehöll varumärket SONY. Överklagan avslogs därför och det tredimensionella varumärket kunde inte registreras.

Rättfallsnr: PBR 09-282
Källa: Blendow Lexnova