onsdag 30 mars 2011

STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET - varumärke ej registrerbart

Enligt ett nyligen avgjort mål i Patentbesvärsrätten går varumärke STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET inte att varumärkesregistrera.

Skälet är att varumärket saknar särskiljningsförmåga, d.v.s. att varumärket beskriver de varor och tjänster varumärket är skyddat för.

Inte heller ansåg domstolen att varumärket hade förvärvad särskiljningsförmåga, d.v.s. att varumärket använts i sådan omfattning att varumärket kommit att uppfattats som ett varumärke för sökta tjänster och därmed förvärvat för varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Patentbesvärsrätten ansåg också att det inte gick att godkänna en ändring av varumärket till FRIA UNIVERSITET STOCKHOLM eftersom det skulle medföra att varumärkets helhetsintryck skulle ändras så att ändringen inte inryms i vad som ursprungligen ansökts.

Källa: Blenow Lexnova

Rättfallsnr. PBR 09-189.

Varumärke: STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET