måndag 4 april 2011

Julbrasan var varumärkesskyddad

Det svenska företaget Outpost FX AB sålde en DVD-skiva under namnet Julbrasan som innehöll en inspelning av en brasa och var samtidigt innehavare av en svensk varumärkesregistrering för ordmärket Julbrasan.

Skivbolaget EVA Records sålde samlingsskivan Absolute Christmas med en medföljande brasfilm på DVD, d.v.s. en inspelad brinnande brasa. I en efterföljande reklamkampanj informerades potentiella kunder om att en "bonus-DVD med Julbrasa" följde samlingsskivan Absolute Christmas. På baksidan av skivomslaget stod det också ”DVD Julbrasa”.

Bolaget Outpost ansåg att EVA Records gjort intrång i deras varumärkesregistrering och stämde skivbolaget för varumärkesintrång.

Tingsrätten ansåg att det förelåg tillräckligt varuslagslikhet mellan bolagets varumärkesregistrering för distribution av film och filmprodukter. Tingsrätten ansåg även att varuslagslikhet förelåg för magnetiska databärare och inspelningsbara skivor då den aktuella produkten var just en DVD-skiva.

När det gäller märkeslikhet ansåg Tingsrätten att skivbolagets användning av varukännetecknet Julbrasa var tillräckligt likt bolagets varumärkesregistrering för Julbrasan.

Eftersom det förelåg både varuslagslikhet och märkeslikhet mellan det använda varukännetecknet och varumärkesregistreringen förelåg det förväxlingsbarhet. Varumärkesintrång hade därmed begåtts.

Källa: Blendow Lexnova

Rättsfalls nr. T 1141-09.

Varumärke: Julbrasan