onsdag 6 april 2011

Domstol ansåg att verkligt bruk gjorts av varumärke TEAMWORK

Företaget AAA Teamwork AB ansåg i både Tingsrätt och Hovrätt att varumärkesregistrering nr. 266324 TEAMWORK skulle hävas då innehavaren Teamwork Technology International AB inte använt sitt varumärke under fem år efter registreringen av varumärket, d.v.s. inte gjort verkligt bruk av varumärke.

Hovrätten ansåg att användningen av varumärket TEAMWORK på innehavarens hemsida inte utgjorde användning av varumärket. Inte heller ansågs domännamn innehållande ordet "teamwork" som användning av varumärket.

Däremot ansåg domstolen att annonsering som skett i tidskrift och muntlig användning i samband med marknadsföring utgjorde användning av varumärket.

Hovrätten ansåg därmed att verkligt bruk gjorts av varumärket TEAMWORK och registreringen fick bestå.

Källa: Blendow Lexnova

Rättsfallsnr. T 2959-09.

Varumärke: TEAMWORK