fredag 29 april 2011

Horungen gick inte att varumärkesskydda

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärke Horungen för anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; kulturarrangemang; kulturverksamhet i klass 41 samt restauranger i klass 43.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att det sökta varumärket väcker förargelse.

Sökanden överklagade beslutet och hävdade att ordet har en annan betydelse i den grafiska branschen och att varumärket skulle användas i verksamhet riktad till just den branschen.

Patentbesvärsrätten (PBR) ansåg dock trots ordets dubbla betydelse att varumärket Horungen är ägnat att väcka förargelse i förbindelse med de sökta tjänsterna. Överklagandet avslogs och varumärket registrerades alltså inte.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr. PBR 09-306