måndag 2 maj 2011

Tefex var inte förväxlingsbart med Teflon

Båda varumärkena Tefex och Teflon är registrerade för klass 8 och 21 och avser olika typer av köksredskap. Varuslagslikhet föreligger därför.

Innehavaren till varumärke Teflon hävdade att den svenska varumärkesregistreringen Tefex skulle hävas eftersom det var för likt Teflon.

Både Patent- och registreringsverket (PRV) och Patentbesvärsrätten (PBR) fann att förväxlingsrisk inte förelåg.

PBR ansåg att det i och för sig finns en likhet mellan de motstående märkena genom det gemensamma förledet "tef". Men eftersom efterleden skiljer sig betydligt från varandra ger det helt olika helhetsintryck.

Då Högsta förvaltningsrätten (HFD) beslutat att inte meddela prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 07-046