onsdag 18 maj 2011

Varumärke GRUNDA var beskrivande för ansökta varor

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärke GRUNDA för bland annat måleri- och byggvaror. PRV avslog varumärkesansökan då de ansåg att GRUNDA kunde användas för att beskriva användningsområdet och därmed ansåg varumärket sakna erforderlig särskiljningsförmåga.

Grunda AB överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR). PBR delade dock PRV:s bedömning att varumärket GRUNDA kunde användas för att beskriva varornas användningsområde, särskilt avseende varor som kan användas i samband med grundmålning. Även skrapor och skrapverktyg vilka kan användas vid t.ex. underarbete för grundmålning ansågs varumärket vara beskrivande för.

Frågan som PBR då tog ställning till var huruvida varumärket GRUNDA hade förvärvat särskiljningsförmåga för de aktuella varor genom användning.

Intyg inlämnades i målet från företrädare för bransch- och återförsäljarorganisationer inom bygg- och järnhandeln samt företrädare för en facktidskrift där de intygade att de uppfattat att varumärket GRUNDA hade använts på den svenska marknaden i mycket stor omfattning och för ett mycket stort antal varor.

Ingen utredning hade dock lagts fram som visade på hur varumärket uppfattats i konsumentledet.

Av den anledningen ansåg PBR att det inte var utrett att varumärket GRUNDA i hela omsättningskretsen hade kommit att uppfattas som ett varumärke för bl.a måleriprodukter. Därmed var det heller inte visat att GRUNDA har förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för produkter av detta slag.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-211