onsdag 25 maj 2011

TRION PROTECT var förväxlingsbart med varumärket TRION:Z

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket TRION PROTECT för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25.

PRV ansåg att varumärket var förväxlingsbart med det redan registrerade gemenskapsvarumärket TRION:Z som bland annat var skyddat för sportkläder i klass 25.

Som skäl till förväxlingsbarheten ansåg PRV för det första att det förelåg varuslagslikhet. Vad gällde likheten mellan märkena ansåg PRV att det särskiljande ordet TRION i det sökta märket var identiskt med det framträdande ordet i det redan registrerade gemenskapsvarumärket.

Då PRV ansåg att det både förelåg varuslagslikhet och märkeslikhet avslogs varumärkesansökan. Patentbesvärsrätten gjorde samma bedömning varför avslaget står fast.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-325