tisdag 17 maj 2011

Nike stämde bolagsmän för varumärkesintrång

Nike stämde två bolagsmän för intrång i Nikes gemenskapsvarumärke.

Enligt Nike hade bolagsmännen sålt skor och liknande varor i två av sina butiker med märken som var identiska med Nikes varumärken utan Nikes tillåtelse.

Nike stämde bolagsmännen vid vite om 200 000 kronor och yrkade att de skulle förbjudas importera, lagerhålla, marknadsföra, utbjuda till försäljning och sälja varorna.

Bolagsmännen medgav Nikes yrkande om vitesförbud och parterna kom även överens om en förlikning. Förlikningen innebar att bolagsmännen solidariskt skulle betala totalt 120 000 kronor till Nike.

Tingsrätten stadfäste förlikningen samt förbudet och besluta att de varor som tagits i förvar skulle förstöras.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Stockholms tingsrätt T 8897-10