fredag 27 maj 2011

Internationellt varumärke hävt p.g.a. tidigare nationellt varumärke

Ett rumänskt sportklädesföretag har förlorat sin internationella varumärkesregistrering som täcker EU efter en hävningsansökan från ett slovakiskt företag som säljer liknande produkter. Båda företagen hade tidigare nationella varumärkesregistreringar för figurmärken som innehåller ordet "Zajo" före att länderna gick med i EU.

Det rumänska bolaget hade dock registrerat sitt nationella varumärke före registreringen av de slovakiska nationella varumärket. Men då det slovakiska bolaget kunde visa på att de var den ursprungliga användaren av varumärket "Zajo" - ett faktum väl känt av det rumänska sportklädesföretaget, hävdes den internationella designeringen för EU.

Källa: Alicante News, maj 2011.