onsdag 1 juni 2011

European beds ej förväxlingsbart med Eurobed

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärke European Beds för bland annat sängar.

Under invändningsperioden invände innehavaren av varumärkesregistreringen Eurobed mot att varumärke European Beds var för likt, d.v.s. förväxlingsbar med dess varumärkesregistrering.

PRV ansåg dock att det inte förelåg förväxlingsbarhet mellan de båda varumärkena. PRV:s beslut överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg inte heller att det förelåg förväxlingsbarhet mellan varumärkena trots att de båda varumärkena var skyddade för bland annat sängar och att det därför förelåg varuslagslikhet.

PBR ansåg nämligen att det redan registrerade varumärket Eurobed hade låg ursprunglig särskiljningsförmåga för de aktuelle varorna samt att innehavaren inte hade bevisat att varumärket förvärvat en förstärkt känneteckenskraft genom användning.

Domstolen avslog därmed överklagandet till PBR och varumärket European Beds kunde varumärkesregistreras.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-340