måndag 20 juni 2011

Varumärkesregistreringen ENERGY SNUS upphävs

Patent och registreringsverket (PRV) upphävde varumärkesregistreringen ENERGY SNUS efter att snus- och tobaksbolaget Swedish Match North Europe AB påpekat att varumärket saknade särskiljningsförmåga för de tobaksprodukter som varumärket var registrerat för i klass 34.

Varumärkesinnehavare till ENERGY SNUS överklagade beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR gjorde samma bedömning som PRV och anförde att det registrerade varumärket ENERGY SNUS bestod av det beskrivande ordelementet "snus". Dessutom betyder ENERGY "energi" på svenska och kan sägas vara en egenskap hos de tobaksvaror varumärket var registrerat för eftersom snus kan sägas ge användaren energi.

Eftersom PBR ansåg att varumärket ENERGY SNUS innehöll beståndsdelar som var
för sig kunde användas vid beskrivning av de tobaksvaror i klass 34 som varumärket avsåg saknade varumärket den särskiljningsförmåga som krävdes för varumärkesregistrering.

Överklagandet kunde därför inte bifallas och varumärket ENERGY SNUS upphävdes.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-285